Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat het voor u duidelijk is hoe wij met uw gegevens omgaan. Hieronder kunt u onze privacyverklaring lezen.

Spaarne Coaching handelend onder de navolgende namen, Spaarne Coaching, DeGezondeArts en Spaarne Veterinair, gevestigd aan Anna van burenlaan 60 2012SM Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Als we in deze tekst spreken over Spaarne Coaching bedoelen we daar ook onze activiteiten onder bovenstaande handelsnamen mee.

Contactgegevens:

www.spaarnecoaching.nl, www.degezondearts.nl, www.spaarneveterinair.nl Anna van burenlaan 60 2012SM Haarlem +31653123185

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spaarne Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Opleiding

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een van onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internet browser en type apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Gegevens over het onderwerp van uw begeleidingstraject verwerken wij in onze gespreksverslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spaarne Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Spaarne Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Om training en coaching op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming

Spaarne Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Spaarne Coaching gebruikt het volgende computerprogramma: Talenten Motivatie Analyse van EHRM te Utrecht, met als doel persoonlijkheidsanalyse om inzicht te krijgen in eigen talenten en aandachtsgebieden. Diegene die de TMA bij ons maakt krijgt een persoonlijk gesprek en daarmee inzicht in zijn/haar eigen drijfveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spaarne Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

– Persoonsgegevens > Bewaartermijn 10 jaar

– TMA analyse > Bewaartermijn 10 jaar

– Bijzondere gegevens verzameld tijdens de consulten zoals, gesprekverslagen, TMA analyse, andere rapportages> Bewaartermijn 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Spaarne Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spaarne Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spaarne Coaching gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics).

  • Spaarne Coaching heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • Bij tracking via Google Analytics is het IP-adres geanonimiseerd
  • Gegevens worden niet gedeeld met Google

Spaarne Coaching maakt daarnaast gebruik van click tracing bij haar nieuwsbrieven via Your mailing list Provider en Mail Chimp. Spaarne Coaching heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Your mailing List Provider en Mail Chimp.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Spaarne Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

U kunt uw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid gerust contact met ons op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spaarne Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

 

Referenties

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws