Overige Diensten

 

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van artsen. Dat doen wij altijd vanuit de visie dat bevlogen artsen betere artsen zijn, voor zichzelf en hun omgeving. En dat bevlogenheid gevoed wordt door zelfreflectie en proactiviteit. Onze coaching, assessments, intervisiebegeleiding en teambuilding helpen artsen hun vermogen tot zelfreflectie en proactiviteit te vergroten.

 

 

Dit blijkt uit de wetenschappelijke inbedding van ons programma O-Aios:

 

 

 

 

Loopt u rond met vraagtekens boven uw hoofd en/of knopen in uw maag? Weet u niet hoe u hier van af komt? Bent u wel bereid om uzelf aan te pakken?

Dan is coaching een goede optie.

Je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Dat is eigenlijk de essentie van goede coaching.

 

Of het nu gaat om individuele coaching, het begeleiden van een maatschap of team. De afgelopen 15 jaar hebben wij begeleiding verzorgt in al deze vraagstukken. Wij werken altijd met een traject op maat, toegespitst op uw vraag. geen vraag is hetzelfde.

Wij maken gebruik van krachtige coachings methoden:

  • Transactionele Analyse;
  • Neuro Linguistisch Programmeren;
  • Rationeel Emotieve Therapie;
  • Systemisch werk.
  • Oplossingsgericht werken

Neem contact op voor een informatie­ of intakegesprek

Intervisie wordt veel gebruikt om met en van elkaar te leren in organisaties van professionals. Ook in de zorg en meer specifiek binnen groepen specialisten, wordt intervisie steeds vaker gebruikt.

Het is een krachtige manier om met elkaar te reflecteren op de eigen praktijk, waar over het algemeen iedereen beter van wordt: niet alleen degene die een vraagstuk inbrengt, maar ook zijn of haar intervisiegenoten.

Intervisie kan over veel verschillende vraagstukken gaan: over hoe bepaalde vraagstukken aan te pakken, over werkrelaties en over persoonlijke drijfveren. Bijeenkomsten worden over het algemeen als effectiever ervaren als het niet alleen over het werk gaat, maar ook over degene die het werk uitvoert. De valkuilen waar je als arts in terecht kan komen zijn per individu verschillend en hebben vaak te maken met patronen die je in je leven ontwikkeld hebt.

Goede intervisie vraagt dus om diepgang, die soms ontbreekt door gebrekkige begeleiding, of zelfs het geheel ontbreken daarvan. Bijeenkomsten blijven aan de oppervlakte en worden na verloop van tijd als “theekransjes” of “bijpraten” ervaren en na een aantal keer verdwijnen ze uit de agenda. Duurzame intervisie die leidt tot diepgaand leren vraagt om goede intervisiecoaching door een begeleider die zich in deze rol heeft bekwaamd.

Neem contact op voor een informatiegesprek

 

Met een talent­analyse krijg je als aios/specialist binnen korte tijd een helder beeld van jouw talenten, behoeftes en drijfveren. De analyse maakt duidelijk wat bij je past en wat niet; waar je energie van krijgt en wat je veel energie kost; waar je op zijn plek bent en waar niet. Een prima startpunt om als aios/specialist meer tot je recht te  komen! Eigenlijk een must voor elke aios die start aan zijn opleiding!

Voor opleiders, supervisoren en leidinggevenden biedt de TMA nog veel meer. De TMA voorziet in mogelijkheden om functie­ en competentieprofielen samen te stellen, om daar vervolgens specifiek op te kunnen monitoren. Dit maakt het mogelijk om de analyse volledig te kunnen afstemmen op het vak van medisch specialist en zelfs verder te verfijnen per specialisme. En dit alles binnen raamwerken zoals de CanMEDS en het lokale opleidingsplan.

Wat is het?
Bij de talenten­analyse werken we met de Talenten Motivatie Analyse (TMA). Hiervoor vul je online een uitgebreide vragenlijst in. Dat kan waar en wanneer je maar wilt. In een persoonlijk gesprek van ongeveer anderhalf uur worden de uitslagen van de analyse besproken met een van onze gecertificeerde TMA­ professionals. We bieden ook de mogelijkheid om de uitslagen van de analyse te bespreken in een apart gesprek SAMEN met jouw supervisor/leidinggevende.

Voor wie?
Voor artsen die snel en doeltreffend voor zichzelf helder willen hebben wat bij hem/haar past en wat een goede richting is om zich in te ontwikkelen.

Duur van de analyse
Het maken van de analyse neemt ongeveer een uur in beslag en kan vanuit huis. Het bespreken van de rapportage met de loopbaancoach duurt ongeveer 1,5 uur.

Kosten
€ 795,- Excl btw (analyse + rapportage + 1 op 1 gesprek)

€ 995,- Excl btw (analyse + rapportage + 1 op 1 gesprek + gesprek met supervisor)

Neem contact op voor een informatiegesprek

TMA-method

 

De zorg en daarmee de organisatie en dynamiek binnen ziekenhuizen verandert voortdurend.

Ziekenhuizen fuseren, vakgroepen en maatschappen moeten mee. Specialisten moeten ineens in loondienst. De oude garde en jonge klaren lijken elkaar steeds vaker niet meer te begrijpen. In rap tempo veranderen de eisen waaraan de RGS geregistreerde opleidingen moeten voldoen.

En zo zijn er talloze oorzaken voor (dreigende) onderlinge spanningen tussen artsen.

Veranderingen binnen een groep volgen altijd een cyclus van vier fases:

Forming – Storming – Norming – Performing….

… Altijd.

En als er een fase niet, onvolledig of onzorgvuldig doorlopen wordt, kan de verandering uit de bocht vliegen. Wij begeleiden groepen die gecontroleerd de vier fases van groepsvorming willen doorlopen om een “gezonde” verandering te doorstaan.

Daarbij doorlopen wij meestal het Het teamdoelmatigheidsmodel van Rubin, Plovnick en Fry.

Neem contact op voor een informatiegesprek

Referenties

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws