Ontwikkeltraject-Aios

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van aiossen. Sinds 2005 begeleiden we artsen in opleiding met hun persoonlijke ontwikkeling. Wij merken dat dit vaak ten onrechte te weinig of verkeerde aandacht krijgt. Terwijl aiossen gedurende de start van hun carrière daar juist erg veel (latente) behoefte aan hebben. Voor hen hebben we een prachtig jaarprogramma: Ontwikkeltraject-Aios (O-Aios).

Wetenschappelijke inbedding Van het O-Aios:

Tijdens dit jaarprogramma ondersteunen wij aiossen, die zich willen ontwikkelen op competenties, persoonlijke vraagstukken, intervisie, en interactie met de werkvloer. De veterinaire equivalent loopt al sinds 2010 en staat centraal in het promotieonderzoek van Nicole Mastenbroek, Adviseur professionele ontwikkeling aan de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Samen met de opleiders van afdeling kindergeneeskunde van het VUmc hebben we het programma aangepast voor de aios kindergeneeskunde. Sinds 2015 volgen alle aios kindergeneeskunde van het VUmc het O-AIOS programma als onderdeel van de opleiding.

In de praktijk biedt dit programma de aios antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe ga ik om met alle hectiek van de dag?
 • Hoe leer ik dat te doen wat voor mij belangrijk is? (grenzen aangeven)
 • Hoe blijf ik autonoom?
 • Wat zijn mijn sterke kanten en hoe kan ik die uitbouwen?

We stemmen het programma op maat af op het lokale opleidingsplan en de behoefte van de aios.

Dit alles in samenwerking met de opleider (en zijn vakgroep). Wanneer we binnen een specialisatie het O-AIOS implementeren krijgen de opleiders een korte workshop over het O-AIOS programma. Zodat niet alleen de aios terugkomt op de werkvloer met het geleerde maar ook de opleider dit beter kan plaatsen. Waardoor de gesprekken meer diepgang krijgen.

Juist het ‘leren’ aan twee kanten maakt verschil ten aanzien van reguliere coaching. Vaak komt de aios terug met het geleerde en de omgeving blijft zoals die is. En dat is jammer, bevlogenheid is iets waar juist de combinatie van aios en werkvloer van invloed op zijn.

Het O-AIOS is verplicht voor elke aios kindergeneeskunde bij de VU. Wat als belangrijkste voordeel heeft dat coaching en begeleiding voor iedereen is en niet pas wanneer je uitvalt. Het wordt daarmee normaal en een wezenlijk onderdeel van de opleiding.

Het O­-AIOS compleet bestaat uit:

 • Integratie met huidig opleidingsplan;
 • Talenten Motivatie Analyse (TMA) assessment (competenties/talentenscan);
 • TMA 360 graden feedback op 10 gekozen competenties;
 • 2 thema bijeenkomsten in groep
 • Betrokkenheid opleider;
 • 6 x halve dag intervisie

Bovenstaand programma is specifiek op maat gemaakt voor VUmc. Telkens kijken we hoe we het best het O-AIOS binnen uw vakgroep kunnen implementeren.

Neem contact op voor een informatie­ of intakegesprek

Wilt u dat uw aiossen een laagdrempelige start maken met hun persoonlijke ontwikkeling op basis van een talenten­ en competentiescan? Dan is deze talentscan een goede start. Vervolgens een doorstart maken met het ‘O-­Aios’ is dan een simpele en logische stap.

De Aios Basismeting bestaat uit:

 • Integratie met huidig opleidingsplan;
 • Talenten Motivatie Analyse assessment (competenties­ en talentenscan);
 • Twee gesprekken begeleid door één van ons: één met de aios alleen en een ‘drie-weg-gesprek’ met de opleider erbij;
 • Betrokkenheid opleider.

Neem contact op voor een informatie­ of intakegesprek

Het O­-Aios is een traject met veel impact. Wij kunnen ons voorstellen dat u het naadje van de kous wilt weten, voordat u daar een beslissing over neemt.
Een van onze leermeesters zei altijd:

Als je iets hoort, vergeet je het binnen een week;
Als je iets ziet, vergeet je het binnen een maand.
Maar als je iets ervaart, herinner je het je leven lang!

Daarom organiseren wij workshops ter kennismaking.

 • 1­ uurs workshop: kennismaken met methode om mensen het beste tot hun recht te laten komen met het competenties/talentenkwadrant
 • 2­ uurs workshop: 1 uurs + verdieping
 • 3 ­uurs workshop: 2 uurs + verbreding

Kosten:
1 uurs workshop: € 295,­ all in (exclusief 21% BTW)
2 uurs workshop: € 495,­ all in (exclusief 21% BTW)
3 uurs workshop: € 695,­ all in (exclusief 21% BTW)

Neem contact op voor een informatie­ of intakegesprek

Overige diensten

Naast ons O-Aios programma bieden wij al meer dan 10 jaar diensten aan als het gaat om de ontwikkeling van het individu of het team.

Referenties

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws