Vorige week een bijeenkomst van het Amsterdam UMC afdeling kindergeneeskunde om de lopende coachings activiteiten onder de loep te nemen. Met de vraag waar heeft de aios nou behoefte aan? Goede vraag en goede start om coaching van de aios structureel in het opleidingsplan te krijgen.